پنج شنبه , ۱ مهر ۱۴۰۰

لیست قیمت انواع روغن های گیاهی و حیوانی اصل و ارگانیک

بسته بندی – یک لیتر – نیم لیتر – ۲۵۰ میلی لیتر – ۱۲۰ میلی لیتر – ۶۰ میلی لیتر

لیست قیمت انواع روغن های گیاهی و حیوانی اصل و ارگانیک

تیرماه ۱۳۹۹

لیست قیمت یک لیتری

رد نام روغن  یک لیتر
۱ روغن اسطوخودوس               ۹۵,۰۰۰
۲ روغن اسفند               ۹۵,۰۰۰
۳ روغن افسنتین               ۹۵,۰۰۰
۴ روغن اقاقیا              ۱۲۷,۰۰۰
۵ روغن انقوزه              ۲۱۰,۰۰۰
۶ روغن اوکالیپتوس               ۹۵,۰۰۰
۷ روغن ایرسا               ۱۰۰,۰۰۰
۸ روغن آرگان بکر پرس سرد           ۱,۳۰۰,۰۰۰
۹ روغن آرگان پرس گرم معطر             ۴۷۰,۰۰۰
۱۰ روغن آفتابگردان ایرانی                ۳۱,۰۰۰
۱۱ روغن آلاله              ۱۰۹,۰۰۰
۱۲ روغن آلوئه ورا               ۹۵,۰۰۰
۱۳ روغن آمله               ۱۰۰,۰۰۰
۱۴ روغن آووکادو              ۲۱۸,۰۰۰
۱۵ روغن آویشن               ۹۵,۰۰۰
۱۶ روغن بابا آدم               ۹۵,۰۰۰
۱۷ روغن بابونه               ۹۵,۰۰۰
۱۸ روغن بادام تلخ              ۱۴۰,۰۰۰
۱۹ روغن بادام زمینی               ۱۰۰,۰۰۰
۲۰ روغن بادام شیرین             ۲۸۵,۰۰۰
۲۱ روغن بالنگ               ۹۵,۰۰۰
۲۲ روغن برگ بو               ۹۵,۰۰۰
۲۳ روغن برگ گل قاصدک               ۱۰۰,۰۰۰
۲۴ روغن بلوط               ۱۰۰,۰۰۰
۲۵ روغن بنفشه             ۲۸۵,۰۰۰
۲۶ روغن بنه              ۱۱۵,۰۰۰
۲۷ روغن به لیمو               ۱۰۰,۰۰۰
۲۸ روغن بومادران               ۱۰۰,۰۰۰
۲۹ روغن پسته            ۳۴۵,۰۰۰
۳۰ روغن پوست پرتغال               ۸۵,۰۰۰
۳۱ روغن پیاز عنصل               ۱۰۰,۰۰۰
۳۲ روغن تخم خربزه              ۱۷۰,۰۰۰
۳۳ روغن تخم خرفه             ۵۱۵,۰۰۰
۳۴ روغن تخم شلغم              ۲۱۸,۰۰۰
۳۵ روغن تخم مرزه              ۱۳۲,۰۰۰
۳۶ روغن ترخون               ۹۵,۰۰۰
۳۷ روغن جوانه جو               ۹۵,۰۰۰
۳۸ روغن جوانه گندم               ۹۵,۰۰۰
۳۹ روغن جوانه نخود               ۹۵,۰۰۰
۴۰ روغن جوجوبا              ۱۶۹,۰۰۰
۴۱ روغن جوز هندی             ۲۳۰,۰۰۰
۴۲ روغن جینسینگ             ۳۲۰,۰۰۰
۴۳ روغن چای کوهی               ۹۲,۰۰۰
۴۴ روغن حنا               ۹۵,۰۰۰
۴۵ روغن خار مریم             ۲۳۰,۰۰۰
۴۶ روغن خارخسک               ۹۵,۰۰۰
۴۷ روغن خاکشیر (بدون پایه)             ۲۲۴,۰۰۰
۴۸ روغن خراطین              ۲۹۰,۰۰۰
۴۹ روغن خردل               ۹۵,۰۰۰
۵۰ روغن خشخاش             ۱۸۴,۰۰۰
۵۱ روغن خولنجان               ۹۵,۰۰۰
۵۲ روغن دار چین               ۹۵,۰۰۰
۵۳ روغن دانه گلرنگ               ۹۵,۰۰۰
۵۴ روغن درخت چای              ۲۶۰,۰۰۰
۵۵ روغن دم اسب               ۹۵,۰۰۰
۵۶ روغن رازیانه (بدون پایه)            ۳۴۵,۰۰۰
۵۷ روغن رزماری               ۹۵,۰۰۰
۵۸ روغن رزهیپ (میوه نسترن)               ۹۵,۰۰۰
۵۹ روغن زرده تخم مرغ             ۵۵۰,۰۰۰
۶۰ روغن زنجبیل               ۹۵,۰۰۰
۶۱ روغن زفت رومی             ۲۵۰,۰۰۰
۶۲ روغن زوفا               ۹۵,۰۰۰
۶۳ روغن زیتون معمولی               ۳۶,۰۰۰
۶۴ روغن زیتون ممتاز                ۵۱,۰۰۰
۶۵ روغن زیره                ۶۰,۰۰۰
۶۶ روغن سداب               ۹۵,۰۰۰
۶۷ روغن سدر               ۸۵,۰۰۰
۶۸ روغن سرو کوهی               ۱۰۰,۰۰۰
۶۹ روغن سقز             ۱۵۵,۰۰۰
۷۰ روغن سنجد               ۹۵,۰۰۰
۷۱ روغن سندروس               ۱۰۰,۰۰۰
۷۲ روغن سورنجان              ۱۰۹,۰۰۰
۷۳ روغن سیاهدانه              ۱۷۰,۰۰۰
۷۴ روغن سیر               ۱۰۰,۰۰۰
۷۵ روغن شاهدانه              ۱۵۰,۰۰۰
۷۶ روغن شترمرغ               ۷۵,۰۰۰
۷۷ روغن شنبلیله             ۲۳۰,۰۰۰
۷۸ روغن شوید               ۹۵,۰۰۰
۷۹ روغن شیرین بیان               ۹۵,۰۰۰
۸۰ روغن عاقرقرحا             ۱۵۵,۰۰۰
۸۱ روغن عناب               ۱۰۰,۰۰۰
۸۲ روغن فرفیون              ۱۲۵,۰۰۰
۸۳ روغن فلفل سیاه              ۱۲۵,۰۰۰
۸۴ روغن فلفل قرمز              ۱۰۹,۰۰۰
۸۵ روغن فندق              ۳۱۰,۰۰۰
۸۶ روغن قسط              ۱۱۵,۰۰۰
۸۷ روغن قهوه               ۱۱۰,۰۰۰
۸۸ روغن کافور              ۱۳۲,۰۰۰
۸۹ روغن کاکائو               ۹۵,۰۰۰
۹۰ روغن کتان سرخ               ۷۵,۰۰۰
۹۱ روغن کدو             ۱۳۸,۰۰۰
۹۲ روغن کرچک               ۶۹,۰۰۰
۹۳ روغن کلزا                ۲۰,۰۰۰
۹۴ روغن کنجد گالن               ۴۸,۰۰۰
۹۵ روغن کنجد یک لیتری               ۵۴,۰۰۰
۹۶ روغن کندش              ۴۰۰,۰۰۰
۹۷ روغن کندر              ۱۳۰,۰۰۰
۹۸ روغن گانودرما             ۴۶۰,۰۰۰
۹۹ روغن گردو             ۱۸۵,۰۰۰
۱۰۰ رئغن گریپ فروت               ۱۰۰,۰۰۰
۱۰۱ روغن گزنه               ۹۵,۰۰۰
۱۰۲ روغن گشنیز            ۳۴۵,۰۰۰
۱۰۳ روغن گل پنیرک               ۹۵,۰۰۰
۱۰۴ روغن گل سرخ               ۹۵,۰۰۰
۱۰۵ روغن گل شمعدانی             ۲۶۵,۰۰۰
۱۰۶ روغن گل گاوزبان              ۱۲۵,۰۰۰
۱۰۷ روغن گل نسترن               ۹۵,۰۰۰
۱۰۸ روغن گل هزار چشم              ۱۰۹,۰۰۰
۱۰۹ روغن گل همیشه بهار               ۹۵,۰۰۰
۱۱۰ روغن گلیسیرین               ۶۸,۰۰۰
۱۱۱ روغن گوجه فرنگی               ۹۵,۰۰۰
۱۱۲ روغن مازو              ۱۱۵,۰۰۰
۱۱۳ روغن مرزنجوش              ۱۳۲,۰۰۰
۱۱۴ روغن مرکب              ۱۰۹,۰۰۰
۱۱۵ روغن مریم گلی               ۱۰۰,۰۰۰
۱۱۶ روغن مصطکی              ۱۱۵,۰۰۰
۱۱۷ روغن منداب               ۹۵,۰۰۰
۱۱۸ روغن مورد               ۹۵,۰۰۰
۱۱۹ روغن میخک             ۱۳۸,۰۰۰
۱۲۰ روغن نارنگی               ۹۵,۰۰۰
۱۲۱ روغن نارگیل خوراکی              ۱۳۰,۰۰۰
۱۲۲ روغن نارگیل مالشی               ۶۵,۰۰۰
۱۲۳ روغن نخود               ۹۵,۰۰۰
۱۲۴ روغن نعنا               ۹۵,۰۰۰
۱۲۵ روغن هسته البالو               ۹۲,۰۰۰
۱۲۶ روغن هسته انار              ۱۱۵,۰۰۰
۱۲۷ روغن هسته انگور               ۷۵,۰۰۰
۱۲۸ روغن هسته زردالو              ۱۷۰,۰۰۰
۱۲۹ روغن هسته لیمو              ۲۹۰,۰۰۰
۱۳۰ روغن هسته هلو              ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۱ روغن هلیله سیاه             ۱۳۸,۰۰۰
۱۳۲ روغن هویج               ۹۵,۰۰۰
۱۳۳ روغن براهمی              ۳۰۰,۰۰۰
۱۳۴ روغن ماکادمیا           ۱,۵۴۰,۰۰۰
۱۳۵ روغن مخلوط کنجد سویا               ۲۶,۰۰۰
۱۳۶ روغن شی باتر             ۹۹۷,۰۰۰
۱۳۷ روغن نارون کوهی               ۹۵,۰۰۰
۱۳۸ روغن ماریانا              ۳۰۰,۰۰۰
۱۳۹ روغن کوهان شتر               ۷۰,۰۰۰

لیست قیمت نیم لیتری

رد نام روغن  نیم لیتر
۱ روغن اسطوخودوس ۵۷,۵۰۰
۲ روغن اسفند ۵۷,۵۰۰
۳ روغن افسنتین ۵۷,۵۰۰
۴ روغن اقاقیا ۷۵,۰۰۰
۵ روغن انقوزه ۱۲۰,۵۰۰
۶ روغن اوکالیپتوس ۵۷,۵۰۰
۷ روغن ایرسا ۶۰,۰۰۰
۸ روغن آرگان بکر پرس سرد ۷۲۰,۰۰۰
۹ روغن آرگان پرس گرم معطر ۲۶۳,۵۰۰
۱۰ روغن آفتابگردان ایرانی ۲۲,۵۰۰
۱۱ روغن آلاله ۶۵,۰۰۰
۱۲ روغن آلوئه ورا ۵۷,۵۰۰
۱۳ روغن آمله ۶۰,۰۰۰
۱۴ روغن آووکادو ۱۲۵,۰۰۰
۱۵ روغن آویشن ۵۷,۵۰۰
۱۶ روغن بابا آدم ۵۷,۵۰۰
۱۷ روغن بابونه ۵۷,۵۰۰
۱۸ روغن بادام تلخ ۸۲,۰۰۰
۱۹ روغن بادام زمینی ۶۰,۰۰۰
۲۰ روغن بادام شیرین ۱۶۲,۰۰۰
۲۱ روغن بالنگ ۵۷,۵۰۰
۲۲ روغن برگ بو ۵۷,۵۰۰
۲۳ روغن برگ گل قاصدک ۶۰,۰۰۰
۲۴ روغن بلوط ۶۰,۰۰۰
۲۵ روغن بنفشه ۱۶۲,۰۰۰
۲۶ روغن بنه ۶۸,۵۰۰
۲۷ روغن به لیمو ۶۰,۰۰۰
۲۸ روغن بومادران ۶۰,۰۰۰
۲۹ روغن پسته ۱۹۵,۰۰۰
۳۰ روغن پوست پرتغال ۵۲,۰۰۰
۳۱ روغن پیاز عنصل ۶۰,۰۰۰
۳۲ روغن تخم خربزه ۹۸,۵۰۰
۳۳ روغن تخم خرفه ۲۸۸,۵۰۰
۳۴ روغن تخم شلغم ۱۲۵,۰۰۰
۳۵ روغن تخم مرزه ۷۸,۰۰۰
۳۶ روغن ترخون ۵۷,۵۰۰
۳۷ روغن جوانه جو ۵۷,۵۰۰
۳۸ روغن جوانه گندم ۵۷,۵۰۰
۳۹ روغن جوانه نخود ۵۷,۵۰۰
۴۰ روغن جوجوبا ۹۸,۰۰۰
۴۱ روغن جوز هندی ۱۳۱,۵۰۰
۴۲ روغن جینسینگ ۱۸۱,۰۰۰
۴۳ روغن چای کوهی ۵۶,۰۰۰
۴۴ روغن حنا ۵۷,۵۰۰
۴۵ روغن خار مریم ۱۳۱,۵۰۰
۴۶ روغن خارخسک ۵۷,۵۰۰
۴۷ روغن خاکشیر (بدون پایه) ۱۲۸,۵۰۰
۴۸ روغن خراطین ۱۶۴,۵۰۰
۴۹ روغن خردل ۵۷,۵۰۰
۵۰ روغن خشخاش ۱۰۶,۵۰۰
۵۱ روغن خولنجان ۵۷,۵۰۰
۵۲ روغن دار چین ۵۷,۵۰۰
۵۳ روغن دانه گلرنگ ۵۷,۵۰۰
۵۴ روغن درخت چای ۱۴۸,۰۰۰
۵۵ روغن دم اسب ۵۷,۵۰۰
۵۶ روغن رازیانه (بدون پایه) ۱۹۵,۰۰۰
۵۷ روغن رزماری ۵۷,۵۰۰
۵۸ روغن رزهیپ (میوه نسترن) ۵۷,۵۰۰
۵۹ روغن زرده تخم مرغ ۳۰۷,۵۰۰
۶۰ روغن زنجبیل ۵۷,۵۰۰
۶۱ روغن زفت رومی ۱۴۲,۵۰۰
۶۲ روغن زوفا ۵۷,۵۰۰
۶۳ روغن زیتون معمولی ۲۵,۰۰۰
۶۴ روغن زیتون ممتاز ۳۳,۵۰۰
۶۵ روغن زیره ۳۸,۰۰۰
۶۶ روغن سداب ۵۷,۵۰۰
۶۷ روغن سدر ۵۲,۰۰۰
۶۸ روغن سرو کوهی ۶۰,۰۰۰
۶۹ روغن سقز ۹۰,۵۰۰
۷۰ روغن سنجد ۵۷,۵۰۰
۷۱ روغن سندروس ۶۰,۰۰۰
۷۲ روغن سورنجان ۶۵,۰۰۰
۷۳ روغن سیاهدانه ۹۸,۵۰۰
۷۴ روغن سیر ۶۰,۰۰۰
۷۵ روغن شاهدانه ۸۷,۵۰۰
۷۶ روغن شترمرغ ۴۶,۵۰۰
۷۷ روغن شنبلیله ۱۳۱,۵۰۰
۷۸ روغن شوید ۵۷,۵۰۰
۷۹ روغن شیرین بیان ۵۷,۵۰۰
۸۰ روغن عاقرقرحا ۹۰,۵۰۰
۸۱ روغن عناب ۶۰,۰۰۰
۸۲ روغن فرفیون ۷۴,۰۰۰
۸۳ روغن فلفل سیاه ۷۴,۰۰۰
۸۴ روغن فلفل قرمز ۶۵,۰۰۰
۸۵ روغن فندق ۱۷۵,۵۰۰
۸۶ روغن قسط ۶۸,۵۰۰
۸۷ روغن قهوه ۶۵,۵۰۰
۸۸ روغن کافور ۷۸,۰۰۰
۸۹ روغن کاکائو ۵۷,۵۰۰
۹۰ روغن کتان سرخ ۴۶,۵۰۰
۹۱ روغن کدو ۸۱,۰۰۰
۹۲ روغن کرچک ۴۳,۰۰۰
۹۳ روغن کلزا ۱۶,۰۰۰
۹۴ روغن کنجد گالن ۳۱,۵۰۰
۹۵ روغن کنجد یک لیتری ۳۵,۰۰۰
۹۶ روغن کندش ۲۲۵,۰۰۰
۹۷ روغن کندر ۷۶,۵۰۰
۹۸ روغن گانودرما ۲۵۸,۰۰۰
۹۹ روغن گردو ۱۰۷,۰۰۰
۱۰۰ رئغن گریپ فروت ۶۰,۰۰۰
۱۰۱ روغن گزنه ۵۷,۵۰۰
۱۰۲ روغن گشنیز ۱۹۵,۰۰۰
۱۰۳ روغن گل پنیرک ۵۷,۵۰۰
۱۰۴ روغن گل سرخ ۵۷,۵۰۰
۱۰۵ روغن گل شمعدانی ۱۵۱,۰۰۰
۱۰۶ روغن گل گاوزبان ۷۴,۰۰۰
۱۰۷ روغن گل نسترن ۵۷,۵۰۰
۱۰۸ روغن گل هزار چشم ۶۵,۰۰۰
۱۰۹ روغن گل همیشه بهار ۵۷,۵۰۰
۱۱۰ روغن گلیسیرین ۴۲,۵۰۰
۱۱۱ روغن گوجه فرنگی ۵۷,۵۰۰
۱۱۲ روغن مازو ۶۸,۵۰۰
۱۱۳ روغن مرزنجوش ۷۸,۰۰۰
۱۱۴ روغن مرکب ۶۵,۰۰۰
۱۱۵ روغن مریم گلی ۶۰,۰۰۰
۱۱۶ روغن مصطکی ۶۸,۵۰۰
۱۱۷ روغن منداب ۵۷,۵۰۰
۱۱۸ روغن مورد ۵۷,۵۰۰
۱۱۹ روغن میخک ۸۱,۰۰۰
۱۲۰ روغن نارنگی ۵۷,۵۰۰
۱۲۱ روغن نارگیل خوراکی ۷۶,۵۰۰
۱۲۲ روغن نارگیل مالشی ۴۱,۰۰۰
۱۲۳ روغن نخود ۵۷,۵۰۰
۱۲۴ روغن نعنا ۵۷,۵۰۰
۱۲۵ روغن هسته البالو ۵۶,۰۰۰
۱۲۶ روغن هسته انار ۶۸,۵۰۰
۱۲۷ روغن هسته انگور ۴۶,۵۰۰
۱۲۸ روغن هسته زردالو ۹۸,۵۰۰
۱۲۹ روغن هسته لیمو ۱۶۴,۵۰۰
۱۳۰ روغن هسته هلو ۹۸,۵۰۰
۱۳۱ روغن هلیله سیاه ۸۱,۰۰۰
۱۳۲ روغن هویج ۵۷,۵۰۰
۱۳۳ روغن براهمی ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۴ روغن ماکادمیا ۸۵۲,۰۰۰
۱۳۵ روغن مخلوط کنجد سویا ۱۹,۵۰۰
۱۳۶ روغن شی باتر ۵۵۳,۵۰۰
۱۳۷ روغن نارون کوهی ۵۷,۵۰۰
۱۳۸ روغن ماریانا ۱۷۰,۰۰۰
۱۳۹ روغن کوهان شتر ۴۳,۵۰۰

لیست قیمت ۲۵۰ میلی لیتر

رد نام روغن  ۲۵۰ میلی لیتر
۱ روغن اسطوخودوس ۳۴,۰۰۰
۲ روغن اسفند ۳۴,۰۰۰
۳ روغن افسنتین ۳۴,۰۰۰
۴ روغن اقاقیا ۴۴,۵۰۰
۵ روغن انقوزه ۷۲,۰۰۰
۶ روغن اوکالیپتوس ۳۴,۰۰۰
۷ روغن ایرسا ۳۵,۵۰۰
۸ روغن آرگان بکر پرس سرد ۴۳۵,۵۰۰
۹ روغن آرگان پرس گرم معطر ۱۵۹,۰۰۰
۱۰ روغن آفتابگردان ایرانی ۱۲,۵۰۰
۱۱ روغن آلاله ۳۸,۵۰۰
۱۲ روغن آلوئه ورا ۳۴,۰۰۰
۱۳ روغن آمله ۳۵,۵۰۰
۱۴ روغن آووکادو ۷۵,۰۰۰
۱۵ روغن آویشن ۳۴,۰۰۰
۱۶ روغن بابا آدم ۳۴,۰۰۰
۱۷ روغن بابونه ۳۴,۰۰۰
۱۸ روغن بادام تلخ ۴۹,۰۰۰
۱۹ روغن بادام زمینی ۳۵,۵۰۰
۲۰ روغن بادام شیرین ۹۷,۰۰۰
۲۱ روغن بالنگ ۳۴,۰۰۰
۲۲ روغن برگ بو ۳۴,۰۰۰
۲۳ روغن برگ گل قاصدک ۳۵,۵۰۰
۲۴ روغن بلوط ۳۵,۵۰۰
۲۵ روغن بنفشه ۹۷,۰۰۰
۲۶ روغن بنه ۴۰,۵۰۰
۲۷ روغن به لیمو ۳۵,۵۰۰
۲۸ روغن بومادران ۳۵,۵۰۰
۲۹ روغن پسته ۱۱۷,۰۰۰
۳۰ روغن پوست پرتغال ۳۰,۵۰۰
۳۱ روغن پیاز عنصل ۳۵,۵۰۰
۳۲ روغن تخم خربزه ۵۹,۰۰۰
۳۳ روغن تخم خرفه ۱۷۴,۰۰۰
۳۴ روغن تخم شلغم ۷۵,۰۰۰
۳۵ روغن تخم مرزه ۴۶,۰۰۰
۳۶ روغن ترخون ۳۴,۰۰۰
۳۷ روغن جوانه جو ۳۴,۰۰۰
۳۸ روغن جوانه گندم ۳۴,۰۰۰
۳۹ روغن جوانه نخود ۳۴,۰۰۰
۴۰ روغن جوجوبا ۵۸,۵۰۰
۴۱ روغن جوز هندی ۷۹,۰۰۰
۴۲ روغن جینسینگ ۱۰۹,۰۰۰
۴۳ روغن چای کوهی ۳۳,۰۰۰
۴۴ روغن حنا ۳۴,۰۰۰
۴۵ روغن خار مریم ۷۹,۰۰۰
۴۶ روغن خارخسک ۳۴,۰۰۰
۴۷ روغن خاکشیر (بدون پایه) ۷۷,۰۰۰
۴۸ روغن خراطین ۹۹,۰۰۰
۴۹ روغن خردل ۳۴,۰۰۰
۵۰ روغن خشخاش ۶۳,۵۰۰
۵۱ روغن خولنجان ۳۴,۰۰۰
۵۲ روغن دار چین ۳۴,۰۰۰
۵۳ روغن دانه گلرنگ ۳۴,۰۰۰
۵۴ روغن درخت چای ۸۹,۰۰۰
۵۵ روغن دم اسب ۳۴,۰۰۰
۵۶ روغن رازیانه (بدون پایه) ۱۱۷,۰۰۰
۵۷ روغن رزماری ۳۴,۰۰۰
۵۸ روغن رزهیپ (میوه نسترن) ۳۴,۰۰۰
۵۹ روغن زرده تخم مرغ ۱۸۵,۵۰۰
۶۰ روغن زنجبیل ۳۴,۰۰۰
۶۱ روغن زفت رومی ۸۵,۵۰۰
۶۲ روغن زوفا ۳۴,۰۰۰
۶۳ روغن زیتون معمولی ۱۴,۰۰۰
۶۴ روغن زیتون ممتاز ۱۹,۰۰۰
۶۵ روغن زیره ۲۲,۰۰۰
۶۶ روغن سداب ۳۴,۰۰۰
۶۷ روغن سدر ۳۰,۵۰۰
۶۸ روغن سرو کوهی ۳۵,۵۰۰
۶۹ روغن سقز ۵۴,۰۰۰
۷۰ روغن سنجد ۳۴,۰۰۰
۷۱ روغن سندروس ۳۵,۵۰۰
۷۲ روغن سورنجان ۳۸,۵۰۰
۷۳ روغن سیاهدانه ۵۹,۰۰۰
۷۴ روغن سیر ۳۵,۵۰۰
۷۵ روغن شاهدانه ۵۲,۰۰۰
۷۶ روغن شترمرغ ۲۷,۰۰۰
۷۷ روغن شنبلیله ۷۹,۰۰۰
۷۸ روغن شوید ۳۴,۰۰۰
۷۹ روغن شیرین بیان ۳۴,۰۰۰
۸۰ روغن عاقرقرحا ۵۴,۰۰۰
۸۱ روغن عناب ۳۵,۵۰۰
۸۲ روغن فرفیون ۴۴,۰۰۰
۸۳ روغن فلفل سیاه ۴۴,۰۰۰
۸۴ روغن فلفل قرمز ۳۸,۵۰۰
۸۵ روغن فندق ۱۰۵,۵۰۰
۸۶ روغن قسط ۴۰,۵۰۰
۸۷ روغن قهوه ۳۹,۰۰۰
۸۸ روغن کافور ۴۶,۰۰۰
۸۹ روغن کاکائو ۳۴,۰۰۰
۹۰ روغن کتان سرخ ۲۷,۰۰۰
۹۱ روغن کدو ۴۸,۰۰۰
۹۲ روغن کرچک ۲۵,۰۰۰
۹۳ روغن کلزا ۹,۰۰۰
۹۴ روغن کنجد گالن ۱۸,۰۰۰
۹۵ روغن کنجد یک لیتری ۲۰,۰۰۰
۹۶ روغن کندش ۱۳۵,۵۰۰
۹۷ روغن کندر ۴۵,۵۰۰
۹۸ روغن گانودرما ۱۵۵,۵۰۰
۹۹ روغن گردو ۶۴,۰۰۰
۱۰۰ رئغن گریپ فروت ۳۵,۵۰۰
۱۰۱ روغن گزنه ۳۴,۰۰۰
۱۰۲ روغن گشنیز ۱۱۷,۰۰۰
۱۰۳ روغن گل پنیرک ۳۴,۰۰۰
۱۰۴ روغن گل سرخ ۳۴,۰۰۰
۱۰۵ روغن گل شمعدانی ۹۰,۵۰۰
۱۰۶ روغن گل گاوزبان ۴۴,۰۰۰
۱۰۷ روغن گل نسترن ۳۴,۰۰۰
۱۰۸ روغن گل هزار چشم ۳۸,۵۰۰
۱۰۹ روغن گل همیشه بهار ۳۴,۰۰۰
۱۱۰ روغن گلیسیرین ۲۵,۰۰۰
۱۱۱ روغن گوجه فرنگی ۳۴,۰۰۰
۱۱۲ روغن مازو ۴۰,۵۰۰
۱۱۳ روغن مرزنجوش ۴۶,۰۰۰
۱۱۴ روغن مرکب ۳۸,۵۰۰
۱۱۵ روغن مریم گلی ۳۵,۵۰۰
۱۱۶ روغن مصطکی ۴۰,۵۰۰
۱۱۷ روغن منداب ۳۴,۰۰۰
۱۱۸ روغن مورد ۳۴,۰۰۰
۱۱۹ روغن میخک ۴۸,۰۰۰
۱۲۰ روغن نارنگی ۳۴,۰۰۰
۱۲۱ روغن نارگیل خوراکی ۴۵,۵۰۰
۱۲۲ روغن نارگیل مالشی ۲۴,۰۰۰
۱۲۳ روغن نخود ۳۴,۰۰۰
۱۲۴ روغن نعنا ۳۴,۰۰۰
۱۲۵ روغن هسته البالو ۳۳,۰۰۰
۱۲۶ روغن هسته انار ۴۰,۵۰۰
۱۲۷ روغن هسته انگور ۲۷,۰۰۰
۱۲۸ روغن هسته زردالو ۵۹,۰۰۰
۱۲۹ روغن هسته لیمو ۹۹,۰۰۰
۱۳۰ روغن هسته هلو ۵۹,۰۰۰
۱۳۱ روغن هلیله سیاه ۴۸,۰۰۰
۱۳۲ روغن هویج ۳۴,۰۰۰
۱۳۳ روغن براهمی ۱۰۲,۰۰۰
۱۳۴ روغن ماکادمیا ۵۱۵,۵۰۰
۱۳۵ روغن مخلوط کنجد سویا ۱۱,۰۰۰
۱۳۶ روغن شی باتر ۳۳۴,۵۰۰
۱۳۷ روغن نارون کوهی ۳۴,۰۰۰
۱۳۸ روغن ماریانا ۱۰۲,۰۰۰
۱۳۹ روغن کوهان شتر ۲۵,۵۰۰

لیست قیمت ۱۲۰ میلی لیتر

رد نام روغن  ۱۲۰ میلی لیتر
۱ روغن اسطوخودوس ۲۲,۰۰۰
۲ روغن اسفند ۲۲,۰۰۰
۳ روغن افسنتین ۲۲,۰۰۰
۴ روغن اقاقیا ۲۷,۵۰۰
۵ روغن انقوزه ۴۱,۰۰۰
۶ روغن اوکالیپتوس ۲۲,۰۰۰
۷ روغن ایرسا ۲۳,۰۰۰
۸ روغن آرگان بکر پرس سرد ۲۲۳,۰۰۰
۹ روغن آرگان پرس گرم معطر ۸۴,۵۰۰
۱۰ روغن آفتابگردان ایرانی ۱۱,۵۰۰
۱۱ روغن آلاله ۲۴,۵۰۰
۱۲ روغن آلوئه ورا ۲۲,۰۰۰
۱۳ روغن آمله ۲۳,۰۰۰
۱۴ روغن آووکادو ۴۲,۵۰۰
۱۵ روغن آویشن ۲۲,۰۰۰
۱۶ روغن بابا آدم ۲۲,۰۰۰
۱۷ روغن بابونه ۲۲,۰۰۰
۱۸ روغن بادام تلخ ۲۹,۵۰۰
۱۹ روغن بادام زمینی ۲۳,۰۰۰
۲۰ روغن بادام شیرین ۵۳,۵۰۰
۲۱ روغن بالنگ ۲۲,۰۰۰
۲۲ روغن برگ بو ۲۲,۰۰۰
۲۳ روغن برگ گل قاصدک ۲۳,۰۰۰
۲۴ روغن بلوط ۲۳,۰۰۰
۲۵ روغن بنفشه ۵۳,۵۰۰
۲۶ روغن بنه ۲۵,۵۰۰
۲۷ روغن به لیمو ۲۳,۰۰۰
۲۸ روغن بومادران ۲۳,۰۰۰
۲۹ روغن پسته ۶۳,۵۰۰
۳۰ روغن پوست پرتغال ۲۰,۵۰۰
۳۱ روغن پیاز عنصل ۲۳,۰۰۰
۳۲ روغن تخم خربزه ۳۴,۵۰۰
۳۳ روغن تخم خرفه ۹۲,۰۰۰
۳۴ روغن تخم شلغم ۴۲,۵۰۰
۳۵ روغن تخم مرزه ۲۸,۰۰۰
۳۶ روغن ترخون ۲۲,۰۰۰
۳۷ روغن جوانه جو ۲۲,۰۰۰
۳۸ روغن جوانه گندم ۲۲,۰۰۰
۳۹ روغن جوانه نخود ۲۲,۰۰۰
۴۰ روغن جوجوبا ۳۴,۵۰۰
۴۱ روغن جوز هندی ۴۴,۵۰۰
۴۲ روغن جینسینگ ۵۹,۵۰۰
۴۳ روغن چای کوهی ۲۱,۵۰۰
۴۴ روغن حنا ۲۲,۰۰۰
۴۵ روغن خار مریم ۴۴,۵۰۰
۴۶ روغن خارخسک ۲۲,۰۰۰
۴۷ روغن خاکشیر (بدون پایه) ۴۳,۵۰۰
۴۸ روغن خراطین ۵۴,۵۰۰
۴۹ روغن خردل ۲۲,۰۰۰
۵۰ روغن خشخاش ۳۷,۰۰۰
۵۱ روغن خولنجان ۲۲,۰۰۰
۵۲ روغن دار چین ۲۲,۰۰۰
۵۳ روغن دانه گلرنگ ۲۲,۰۰۰
۵۴ روغن درخت چای ۴۹,۵۰۰
۵۵ روغن دم اسب ۲۲,۰۰۰
۵۶ روغن رازیانه (بدون پایه) ۶۳,۵۰۰
۵۷ روغن رزماری ۲۲,۰۰۰
۵۸ روغن رزهیپ (میوه نسترن) ۲۲,۰۰۰
۵۹ روغن زرده تخم مرغ ۹۸,۰۰۰
۶۰ روغن زنجبیل ۲۲,۰۰۰
۶۱ روغن زفت رومی ۴۸,۰۰۰
۶۲ روغن زوفا ۲۲,۰۰۰
۶۳ روغن زیتون معمولی ۱۲,۰۰۰
۶۴ روغن زیتون ممتاز ۱۴,۵۰۰
۶۵ روغن زیره ۱۶,۰۰۰
۶۶ روغن سداب ۲۲,۰۰۰
۶۷ روغن سدر ۲۰,۵۰۰
۶۸ روغن سرو کوهی ۲۳,۰۰۰
۶۹ روغن سقز ۳۲,۰۰۰
۷۰ روغن سنجد ۲۲,۰۰۰
۷۱ روغن سندروس ۲۳,۰۰۰
۷۲ روغن سورنجان ۲۴,۵۰۰
۷۳ روغن سیاهدانه ۳۴,۵۰۰
۷۴ روغن سیر ۲۳,۰۰۰
۷۵ روغن شاهدانه ۳۱,۰۰۰
۷۶ روغن شترمرغ ۱۸,۵۰۰
۷۷ روغن شنبلیله ۴۴,۵۰۰
۷۸ روغن شوید ۲۲,۰۰۰
۷۹ روغن شیرین بیان ۲۲,۰۰۰
۸۰ روغن عاقرقرحا ۳۲,۰۰۰
۸۱ روغن عناب ۲۳,۰۰۰
۸۲ روغن فرفیون ۲۷,۰۰۰
۸۳ روغن فلفل سیاه ۲۷,۰۰۰
۸۴ روغن فلفل قرمز ۲۴,۵۰۰
۸۵ روغن فندق ۵۸,۰۰۰
۸۶ روغن قسط ۲۵,۵۰۰
۸۷ روغن قهوه ۲۴,۵۰۰
۸۸ روغن کافور ۲۸,۰۰۰
۸۹ روغن کاکائو ۲۲,۰۰۰
۹۰ روغن کتان سرخ ۱۸,۵۰۰
۹۱ روغن کدو ۲۹,۰۰۰
۹۲ روغن کرچک ۱۷,۵۰۰
۹۳ روغن کلزا ۹,۵۰۰
۹۴ روغن کنجد گالن ۱۴,۰۰۰
۹۵ روغن کنجد یک لیتری ۱۵,۰۰۰
۹۶ روغن کندش ۷۳,۰۰۰
۹۷ روغن کندر ۲۸,۰۰۰
۹۸ روغن گانودرما ۸۳,۰۰۰
۹۹ روغن گردو ۳۷,۰۰۰
۱۰۰ رئغن گریپ فروت ۲۳,۰۰۰
۱۰۱ روغن گزنه ۲۲,۰۰۰
۱۰۲ روغن گشنیز ۶۳,۵۰۰
۱۰۳ روغن گل پنیرک ۲۲,۰۰۰
۱۰۴ روغن گل سرخ ۲۲,۰۰۰
۱۰۵ روغن گل شمعدانی ۵۰,۵۰۰
۱۰۶ روغن گل گاوزبان ۲۷,۰۰۰
۱۰۷ روغن گل نسترن ۲۲,۰۰۰
۱۰۸ روغن گل هزار چشم ۲۴,۵۰۰
۱۰۹ روغن گل همیشه بهار ۲۲,۰۰۰
۱۱۰ روغن گلیسیرین ۱۷,۵۰۰
۱۱۱ روغن گوجه فرنگی ۲۲,۰۰۰
۱۱۲ روغن مازو ۲۵,۵۰۰
۱۱۳ روغن مرزنجوش ۲۸,۰۰۰
۱۱۴ روغن مرکب ۲۴,۵۰۰
۱۱۵ روغن مریم گلی ۲۳,۰۰۰
۱۱۶ روغن مصطکی ۲۵,۵۰۰
۱۱۷ روغن منداب ۲۲,۰۰۰
۱۱۸ روغن مورد ۲۲,۰۰۰
۱۱۹ روغن میخک ۲۹,۰۰۰
۱۲۰ روغن نارنگی ۲۲,۰۰۰
۱۲۱ روغن نارگیل خوراکی ۲۸,۰۰۰
۱۲۲ روغن نارگیل مالشی ۱۷,۰۰۰
۱۲۳ روغن نخود ۲۲,۰۰۰
۱۲۴ روغن نعنا ۲۲,۰۰۰
۱۲۵ روغن هسته البالو ۲۱,۵۰۰
۱۲۶ روغن هسته انار ۲۵,۵۰۰
۱۲۷ روغن هسته انگور ۱۸,۵۰۰
۱۲۸ روغن هسته زردالو ۳۴,۵۰۰
۱۲۹ روغن هسته لیمو ۵۴,۵۰۰
۱۳۰ روغن هسته هلو ۳۴,۵۰۰
۱۳۱ روغن هلیله سیاه ۲۹,۰۰۰
۱۳۲ روغن هویج ۲۲,۰۰۰
۱۳۳ روغن براهمی ۵۶,۰۰۰
۱۳۴ روغن ماکادمیا ۲۶۳,۰۰۰
۱۳۵ روغن مخلوط کنجد سویا ۱۰,۵۰۰
۱۳۶ روغن شی باتر ۱۷۲,۵۰۰
۱۳۷ روغن نارون کوهی ۲۲,۰۰۰
۱۳۸ روغن ماریانا ۵۶,۰۰۰
۱۳۹ روغن کوهان شتر ۱۸,۰۰۰

لیست قیمت ۶۰ میلی لیتر

رد نام روغن  ۶۰ میلی لیتر
۱ روغن اسطوخودوس ۱۸,۰۰۰
۲ روغن اسفند ۱۸,۰۰۰
۳ روغن افسنتین ۱۸,۰۰۰
۴ روغن اقاقیا ۲۴,۰۰۰
۵ روغن انقوزه ۳۹,۰۰۰
۶ روغن اوکالیپتوس ۱۸,۰۰۰
۷ روغن ایرسا ۱۹,۰۰۰
۸ روغن آرگان بکر پرس سرد ۲۳۷,۰۰۰
۹ روغن آرگان پرس گرم معطر ۸۶,۰۰۰
۱۰ روغن آفتابگردان ایرانی ۶,۰۰۰
۱۱ روغن آلاله ۲۰,۰۰۰
۱۲ روغن آلوئه ورا ۱۸,۰۰۰
۱۳ روغن آمله ۱۹,۰۰۰
۱۴ روغن آووکادو ۴۰,۰۰۰
۱۵ روغن آویشن ۱۸,۰۰۰
۱۶ روغن بابا آدم ۱۸,۰۰۰
۱۷ روغن بابونه ۱۸,۰۰۰
۱۸ روغن بادام تلخ ۲۶,۰۰۰
۱۹ روغن بادام زمینی ۱۹,۰۰۰
۲۰ روغن بادام شیرین ۵۲,۰۰۰
۲۱ روغن بالنگ ۱۸,۰۰۰
۲۲ روغن برگ بو ۱۸,۰۰۰
۲۳ روغن برگ گل قاصدک ۱۹,۰۰۰
۲۴ روغن بلوط ۱۹,۰۰۰
۲۵ روغن بنفشه ۵۲,۰۰۰
۲۶ روغن بنه ۲۱,۰۰۰
۲۷ روغن به لیمو ۱۹,۰۰۰
۲۸ روغن بومادران ۱۹,۰۰۰
۲۹ روغن پسته ۶۳,۰۰۰
۳۰ روغن پوست پرتغال ۱۶,۰۰۰
۳۱ روغن پیاز عنصل ۱۹,۰۰۰
۳۲ روغن تخم خربزه ۳۱,۰۰۰
۳۳ روغن تخم خرفه ۹۴,۰۰۰
۳۴ روغن تخم شلغم ۴۰,۰۰۰
۳۵ روغن تخم مرزه ۲۴,۰۰۰
۳۶ روغن ترخون ۱۸,۰۰۰
۳۷ روغن جوانه جو ۱۸,۰۰۰
۳۸ روغن جوانه گندم ۱۸,۰۰۰
۳۹ روغن جوانه نخود ۱۸,۰۰۰
۴۰ روغن جوجوبا ۳۱,۰۰۰
۴۱ روغن جوز هندی ۴۲,۰۰۰
۴۲ روغن جینسینگ ۵۹,۰۰۰
۴۳ روغن چای کوهی ۱۷,۰۰۰
۴۴ روغن حنا ۱۸,۰۰۰
۴۵ روغن خار مریم ۴۲,۰۰۰
۴۶ روغن خارخسک ۱۸,۰۰۰
۴۷ روغن خاکشیر (بدون پایه) ۴۱,۰۰۰
۴۸ روغن خراطین ۵۳,۰۰۰
۴۹ روغن خردل ۱۸,۰۰۰
۵۰ روغن خشخاش ۳۴,۰۰۰
۵۱ روغن خولنجان ۱۸,۰۰۰
۵۲ روغن دار چین ۱۸,۰۰۰
۵۳ روغن دانه گلرنگ ۱۸,۰۰۰
۵۴ روغن درخت چای ۴۸,۰۰۰
۵۵ روغن دم اسب ۱۸,۰۰۰
۵۶ روغن رازیانه (بدون پایه) ۶۳,۰۰۰
۵۷ روغن رزماری ۱۸,۰۰۰
۵۸ روغن رزهیپ (میوه نسترن) ۱۸,۰۰۰
۵۹ روغن زرده تخم مرغ ۱۰۰,۰۰۰
۶۰ روغن زنجبیل ۱۸,۰۰۰
۶۱ روغن زفت رومی ۴۶,۰۰۰
۶۲ روغن زوفا ۱۸,۰۰۰
۶۳ روغن زیتون معمولی ۷,۰۰۰
۶۴ روغن زیتون ممتاز ۱۰,۰۰۰
۶۵ روغن زیره ۱۱,۰۰۰
۶۶ روغن سداب ۱۸,۰۰۰
۶۷ روغن سدر ۱۶,۰۰۰
۶۸ روغن سرو کوهی ۱۹,۰۰۰
۶۹ روغن سقز ۲۹,۰۰۰
۷۰ روغن سنجد ۱۸,۰۰۰
۷۱ روغن سندروس ۱۹,۰۰۰
۷۲ روغن سورنجان ۲۰,۰۰۰
۷۳ روغن سیاهدانه ۳۱,۰۰۰
۷۴ روغن سیر ۱۹,۰۰۰
۷۵ روغن شاهدانه ۲۸,۰۰۰
۷۶ روغن شترمرغ ۱۴,۰۰۰
۷۷ روغن شنبلیله ۴۲,۰۰۰
۷۸ روغن شوید ۱۸,۰۰۰
۷۹ روغن شیرین بیان ۱۸,۰۰۰
۸۰ روغن عاقرقرحا ۲۹,۰۰۰
۸۱ روغن عناب ۱۹,۰۰۰
۸۲ روغن فرفیون ۲۳,۰۰۰
۸۳ روغن فلفل سیاه ۲۳,۰۰۰
۸۴ روغن فلفل قرمز ۲۰,۰۰۰
۸۵ روغن فندق ۵۷,۰۰۰
۸۶ روغن قسط ۲۱,۰۰۰
۸۷ روغن قهوه ۲۰,۰۰۰
۸۸ روغن کافور ۲۴,۰۰۰
۸۹ روغن کاکائو ۱۸,۰۰۰
۹۰ روغن کتان سرخ ۱۴,۰۰۰
۹۱ روغن کدو ۲۶,۰۰۰
۹۲ روغن کرچک ۱۳,۰۰۰
۹۳ روغن کلزا ۴,۰۰۰
۹۴ روغن کنجد گالن ۹,۰۰۰
۹۵ روغن کنجد یک لیتری ۱۰,۰۰۰
۹۶ روغن کندش ۷۳,۰۰۰
۹۷ روغن کندر ۲۴,۰۰۰
۹۸ روغن گانودرما ۸۴,۰۰۰
۹۹ روغن گردو ۳۴,۰۰۰
۱۰۰ رئغن گریپ فروت ۱۹,۰۰۰
۱۰۱ روغن گزنه ۱۸,۰۰۰
۱۰۲ روغن گشنیز ۶۳,۰۰۰
۱۰۳ روغن گل پنیرک ۱۸,۰۰۰
۱۰۴ روغن گل سرخ ۱۸,۰۰۰
۱۰۵ روغن گل شمعدانی ۴۹,۰۰۰
۱۰۶ روغن گل گاوزبان ۲۳,۰۰۰
۱۰۷ روغن گل نسترن ۱۸,۰۰۰
۱۰۸ روغن گل هزار چشم ۲۰,۰۰۰
۱۰۹ روغن گل همیشه بهار ۱۸,۰۰۰
۱۱۰ روغن گلیسیرین ۱۳,۰۰۰
۱۱۱ روغن گوجه فرنگی ۱۸,۰۰۰
۱۱۲ روغن مازو ۲۱,۰۰۰
۱۱۳ روغن مرزنجوش ۲۴,۰۰۰
۱۱۴ روغن مرکب ۲۰,۰۰۰
۱۱۵ روغن مریم گلی ۱۹,۰۰۰
۱۱۶ روغن مصطکی ۲۱,۰۰۰
۱۱۷ روغن منداب ۱۸,۰۰۰
۱۱۸ روغن مورد ۱۸,۰۰۰
۱۱۹ روغن میخک ۲۶,۰۰۰
۱۲۰ روغن نارنگی ۱۸,۰۰۰
۱۲۱ روغن نارگیل خوراکی ۲۴,۰۰۰
۱۲۲ روغن نارگیل مالشی ۱۲,۰۰۰
۱۲۳ روغن نخود ۱۸,۰۰۰
۱۲۴ روغن نعنا ۱۸,۰۰۰
۱۲۵ روغن هسته البالو ۱۷,۰۰۰
۱۲۶ روغن هسته انار ۲۱,۰۰۰
۱۲۷ روغن هسته انگور ۱۴,۰۰۰
۱۲۸ روغن هسته زردالو ۳۱,۰۰۰
۱۲۹ روغن هسته لیمو ۵۳,۰۰۰
۱۳۰ روغن هسته هلو ۳۱,۰۰۰
۱۳۱ روغن هلیله سیاه ۲۶,۰۰۰
۱۳۲ روغن هویج ۱۸,۰۰۰
۱۳۳ روغن براهمی ۵۵,۰۰۰
۱۳۴ روغن ماکادمیا ۲۸۰,۰۰۰
۱۳۵ روغن مخلوط کنجد سویا ۵,۰۰۰
۱۳۶ روغن شی باتر ۱۸۲,۰۰۰
۱۳۷ روغن نارون کوهی ۱۸,۰۰۰
۱۳۸ روغن ماریانا ۵۵,۰۰۰
۱۳۹ روغن کوهان شتر ۱۳,۰۰۰

جهت اطلاع از تخفیفات اينستاگرام ما را دنبال کنید

آموزش ساخت انواع روغن بهمراه توضیح خواص آنها
close-link
ورود به واتساپ
1
www.Oil20.ir
سلام.
چطور می تونم كمكتون كنم؟