شنبه , ۵ مهر ۱۳۹۹

لیست قیمت انواع روغن گیاهی و حیوانی مرداد ۱۳۹۹

لیست قیمت انواع روغن گیاهی و حیوانی

شهریور ماه ۱۳۹۹

نوع روغن قیمت
روغن اسپند  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن اسطوخودوس  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن افسنتین  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن اقاقیا  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن انقوزه  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن اوکالیپتوس  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن ایرسا  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان (وارداتی)  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان بکر (پرس سرد)  ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
روغن آفتابگردان ارگانیک  ۲۷,۰۰۰ تومان
روغن آلاله  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن آلوئه ورا  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن آمله  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن آووکادو  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن آویشن  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن بابا آدم  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن بابونه شیرازی  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن بادام تلخ (ایرانی)  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن بادام تلخ (وارداتی)  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام زمینی (ایرانی)  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام شیرین (ایرانی)  ۲۲۵,۰۰۰ تومان
روغن بادام شیرین (وارداتی)  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن بالنگ  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن براهمی  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
روغن برگ بو  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن برگ گل قاصدک  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن بلوط  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن بنفشه (پایه زیتون)  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
روغن بنفشه (پایه کنجد)  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
روغن بنه (پرس سرد)  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
روغن بومادران  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن به لیمو  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن بهار نارنج  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن پارافین  ۵۰,۰۰۰ تومان
روغن پالم  ۴۸,۰۰۰ تومان
روغن پرتقال  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن پسته  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
روغن پیاز عنصل  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم خربزه  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم خرفه  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم شلغم  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم کدو  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
روغن تخم گشنیز  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم مرزه  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
روغن ترخون  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن جوانه جو  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن جوانه گندم  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن جوانه نخود  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن جوجوبا (پایه کنجد)  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
روغن جوجوبا اسپانیا  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
روغن جوزهندی  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن جیسینگ  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
روغن چای کوهی  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن حنا  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن خارخسک  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن خارمریم  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روغن خاکشیر  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن خراطین  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن خردل  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن خرگوشک  ۸۵,۰۰۰ تومان
روغن خشخاش  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
روغن خولنجان  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن دارچین  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن درخت چای  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
روغن دم اسب  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن رازیانه  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
روغن رزماری  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن بومادران  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن زالو  ۶۷۰,۰۰۰ تومان
روغن زنجبیل  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن زیتون بکر  ۴۵,۰۰۰ تومان
روغن زیتون بی بو  ۳۸,۵۰۰ تومان
روغن زیتون مالشی  ۲۹,۰۰۰ تومان
روغن زیره  (پایه کنجد)  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن زیره (پرس سرد)  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
روغن سبوس برنج  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن سداب  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن سدر  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن سرو کوهی  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن سقز  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن سنجد  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن سندروس  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن سورنجان  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن سیاهدانه  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن سیر (پایه کنجد)  ۸۵,۰۰۰ تومان
روغن شاهدانه  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن شترمرغ  ۵۵,۰۰۰ تومان
روغن شنبلیله  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن شوید  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن شی باتر  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
روغن شیرین بیان  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن عاقرقرحا  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن عناب  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن فرفیون  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن فلفل سیاه  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن فلفل قرمز  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن فندق (پرس سرد)  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
روغن قسط  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن قهوه  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن کافور  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
روغن کاکائو  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
کره کاکائو  ۵۵,۰۰۰ تومان
روغن کتان سرخ(پرس سرد)  ۸۵,۰۰۰ تومان
روغن کرچک (خوراکی)  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن کلزا ایرانی  ۲۵,۰۰۰ تومان
روغن کنجد  ۶۲,۰۰۰ تومان
روغن کندر  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن کندش  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن کوهان شتر  ۶۵,۰۰۰ تومان
روغن گانودرما  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
روغن گردو  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن گزنه  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گشنیز  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن گل پنیرک  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گل ختمی  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن گل سرخ  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گل شمعدانی  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روغن گل گاوزبان  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
روغن گل نسترن  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گل هزار چشم  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن گل همیشه بهار  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گلیسیرین  ۵۵,۰۰۰ تومان
روغن گوجه فرنگی  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن لیمو  ۹۵,۰۰۰ تومان
روغن مازو  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن ماکادمیا  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن مرزنجوش  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن مرکب  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن مریم گلی  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن مصطکی  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن منداب  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن مورد  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن میخک  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل خوراکی (با لرد)  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل خوراکی (بدون لرد)  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل مالشی  ۸۰,۰۰۰ تومان
روغن نارون کوهی  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن نخود  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن نعنا  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن هسته انار  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته انگور  ۸۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته آلبالو  ۹۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته زرد آلو  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته لیمو  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته هلو  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن هلیله سیاه  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن هویج  ۱۰۵,۰۰۰ تومان

توضیحات:

پخش تهران برای خرید های بالای یک میلیون تومان رایگان است.

زمان ارسال سفارشات از یک روز تا ۳ روز کاری می باشد.

جهت خريد و فروش انواع روغن گياهی اصل و ارگانیک از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

روغن کده - مرکز فروش روغن های گیاهی اصل
مدیر فروش: آقای اسلامی
شماره تلفن : 22475793-021
شماره موبایل : 09125203881
آدرس اينستاگرام : roghanessans@
كانال تلگرام : iran_organic_food@
پست الکترونیکی : info@oil20.ir
Call Now Button

جهت اطلاع از تخفیفات اینستاگرام ما را دنبال کنید

آموزش ساخت انواع روغن بهمراه توضیح خواص آنها
close-link
ورود به واتساپ
1
سلام.
چطور می تونم كمكتون كنم؟