لیست قیمت محصولات بهمن ۱۴۰۰

قیمت روغن های گیاهی و حیوانی

نوع روغنقیمت (لیتر)
روغن اوکالیپتوس۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان معطر ۳۹۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان مراکش ۸۵۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان انگلیسی (گالن ۱۰ لیتری)تماس بگیرید
روغن آرگان آرامل (گالن ۱۰ لیتری)تماس بگیرید
روغن آرگان مراکش (گالن ۱۰ لیتری)تماس بگیرید
روغن آفتابگردان۳۸,۰۰۰ تومان
روغن آفتابگردان تصفیه گالنیتماس بگیرید
روغن آلاله ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن آلوئه ورا ۱۵۵,۰۰۰ تومان
روغن آمله ۱۶۵,۰۰۰ تومان
روغن آنغوزه۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن آووکادو۲۳۵,۰۰۰ تومان
روغن آویشن ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن ارزن۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن اسپند۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن اسطوخودوس۱۴۵,۰۰۰ تومان
روغن افسنتین۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن اقاقیا۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن الاغ۶۲۰,۰۰۰ تومان
روغن انبه۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن انیسون ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن ایرسا ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بابا آدم ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن بابونه ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام تلخ (ایرانی) ۱۹۵,۰۰۰ تومان
روغن بادام تلخ (وارداتی) ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام زمینی (ایرانی) ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن بادام شیرین (ایرانی)۳۶۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام شیرین (وارداتی)۱۵۵,۰۰۰ تومان
روغن بادرنجبویه۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بالنگ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن بذر تربچه۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن بذر خربزه۲۸۰,۰۰۰ تومان
روغن بذر خیار۴۷۰,۰۰۰ تومان
روغن بذر هویج۲۶۵,۰۰۰ تومان
روغن براهمی۲۸۰,۰۰۰ تومان
روغن برگ بو۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن برگ گل قاصدک۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن بزرک۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن بلوط۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن بنفشه (پایه زیتون) ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بنفشه (پایه کنجد) ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بنه (پرس سرد) ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روغن بومادران ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن به لیمو ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن بهار نارنج ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن پارافین خوراکی ۶۰,۰۰۰ تومان
روغن پالم ارگانیک ۸۵,۰۰۰ تومان
روغن پرتقال ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن پرسیاوش۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن پسته ۵۹۰,۰۰۰ تومان
روغن پوست انار۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن پوست گردو۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن پونه ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن پیاز عنصل ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم خربزه ۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم خرفه ۵۰۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم شلغم ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم کاهو ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم کدو ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روغن تخم گشنیز ۴۲۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم گوجه فرنگی۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم مرزه ۲۱۰,۰۰۰ تومان
روغن ترخون ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن توت فرنگی۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن حیوانی گاوی۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن حلزون۵۷۰,۰۰۰ تومان
روغن جعفری۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن جفت ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن جوانه جو ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن جوانه گندم (بنماری) ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن جوانه گندم (وارداتی) ۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن جوانه نخود ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن جوجوبا اسپانیا ۲۷۰,۰۰۰ تومان
روغن جوجوبا (گالن ۱۰ لیتری)تماس بگیرید
روغن جوزهندی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
روغن جینسینگ ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن چای کوهی ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن چریش NEEM۲۷۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته چریش۶۵۰,۰۰۰ تومان
روغن چهل گیاه ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن حنا۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن حنظل۱۴۸,۰۰۰ تومان
روغن خارخاسک۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن خارمریم ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روغن خاکشیر ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن خراطین ۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن خراطین-زالو ۵۸۰,۰۰۰ تومان
روغن خردل ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن خرگوشک ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن خشخاش ۳۹۰,۰۰۰ تومان
روغن خولنجان ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن خیار ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن دارچین ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن دانه چیا۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن ذرت ۶۵,۰۰۰ تومان
روغن درخت چای ۲۵۵,۰۰۰ تومان
روغن دم اسب ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن رازیانه ۶۲۰,۰۰۰ تومان
روغن رزماری ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن ریحان ۱۴۵,۰۰۰ تومان
روغن رزهیپ۲۸۵,۰۰۰ تومان
روغن زاج۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن زالو۶۵۰,۰۰۰ تومان
روغن زردچوبه۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن زرده تخم مرغ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن زعفران۲۸۰,۰۰۰ تومان
روغن زنبق۲۰۰,۰۰۰ تومان
روغن زنجبیل۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن زنیان۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن زوفا۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن زیتون فرابکر۱۴۵,۰۰۰ تومان
روغن زیتون بکر۶۰,۰۰۰ تومان
روغن زیتون بکر – درجه دو۴۵,۰۰۰ تومان
روغن زیتون بی بو۶۰,۰۰۰ تومان
روغن زیتون مالشی (گالنی)۴۰,۰۰۰ تومان
روغن زیره سیاه (پایه کنجد)۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن زیره سبز(پایه کنجد)۱۴۵,۰۰۰ تومان
روغن زیره (پرس سرد)۵۸۰,۰۰۰ تومان
روغن سبوس برنج۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن سداب۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن سدر۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن سرو کوهی۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن سعد کوفی۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن سقز۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن سنا ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن سنجد۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن سنجد تلخ۱۶۰,۰۰۰ تومان
روغن سندروس ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن سورنجان۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن سویا تصفیه یک لیتری۳۳,۰۰۰ تومان
روغن سویا فلهتماس بگیرید
روغن سیاهدانه هندی۴۲۰,۰۰۰ تومان
روغن سیاهدانه سوری۲۹۵,۰۰۰ تومان
روغن سیر ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن شاهتره۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن شاهدانه۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن شترمرغ۶۵,۰۰۰ تومان
روغن شنبلیله۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن شوید۱۱۰,۰۰۰ تومان
کره شی باتر۳۲۰,۰۰۰ تومان
کره شی‌باتر (۲۰کیلویی)تماس بگیرید
روغن شیرین بیان ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن صندل قرمز۱۹۵,۰۰۰ تومان
روغن عاقرقرحا۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن عناب۱۶۵,۰۰۰ تومان
روغن عقرب۸۵۰,۰۰۰ تومان
روغن فرفیون۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن فلفل سیاه ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن فلفل قرمز ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن فلوس۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن فندق (پرس سرد) ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن قارچ گانودرما۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن قسط ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن قهوه ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن کاج۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن کافور ۱۶۰,۰۰۰ تومان
روغن کاکائو ۱۲۵,۰۰۰ تومان
کره کاکائو cbs ۱۸۰,۰۰۰ تومان
کره کاکائو۴۲۰,۰۰۰ تومان
روغن کتان سرخ(پرس سرد) ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن کرچک غلیظ ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن کلزا تصفیه یک لیتری۴۰,۰۰۰ تومان
روغن کلزا فلهتماس بگیرید
روغن کنجد ۷۸,۰۰۰ تومان
روغن کندر ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن کندش ۶۵۰,۰۰۰ تومان
روغن کوسه۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن کوهان شتر ۷۵,۰۰۰ تومان
روغن گانودرما ۴۵۰,۰۰۰ تومان
روغن گردو ۲۷۰,۰۰۰ تومان
روغن گریپ فروت ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن گزنه ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن گشنیز ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن گلپر۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن گلرنگ (پرس سرد)۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن گل پنیرک ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن گل ختمی ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن گل سرخ ۱۶۰,۰۰۰ تومان
روغن گل شمعدانی ۱۹۰,۰۰۰ تومان
روغن گل گاوزبان ۲۶۰,۰۰۰ تومان
روغن گل مغربی۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن گل محمدی۱۵۵,۰۰۰ تومان
روغن گل نسترن ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گل هزار چشم ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن گل همیشه بهار ۱۲۰,۰۰۰ تومان
گلیسیرین ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن لیمو ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن مار ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کره گیاهی مارگارین (۱۰ کیلویی)تماس بگیرید
روغن ماریانا ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن مازو ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن مازوج۱۴۵,۰۰۰ تومان
روغن ماکادمیا ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن مرزنجوش ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن مرکب ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن مریم گلی ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن مصطکی ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن منداب ۱۹۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم مورچه ۷۰۰,۰۰۰ تومان
روغن مورد ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن مورینگا ۵۵۰,۰۰۰ تومان
روغن موز۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن مومیایی۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن میخک ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل خوراکی (بدون لرد) ۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل تصفیه ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل تصفیه (گالنی)تماس بگیریدر
روغن نارون کوهی ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن نخود خام ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن نعنا ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن نمک۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن نیلوفر۱۸۵,۰۰۰ تومان
روغن وانیل۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن وسمه۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته انار ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته انگور ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن هسته آلبالو ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن هسته زرد آلو ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته لیمو ۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته هلو ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن هل۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن هلیله سیاه ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن هویج ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن یاس۲۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت روغن های گیاهی و حیوانی

قیمت اسانس های طبیعی (Essential oil)

نام اسانسقیمت (لیتر)
اسنشیال آویشنتماس بگیرید
اسنشیال اسطوخدوس ایرانی ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال اکالیپتوس ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال بادرنجبویهتماس بگیرید
اسنشیال بابونه ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال بومادران ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال بهارنارنج ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال بهارنارنج مرکبات ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال پرتقال ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال پونه ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال پوست پسته ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال ترخون ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال چهل گیاه ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال درمنه ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال رازیانه ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال رزماری ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال زعفرانتماس بگیرید
اسنشیال زنجبیلتماس بگیرید
اسنشیال زنیان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال زیره ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال ژرانیومتماس بگیرید
اسنشیال سیرتماس بگیرید
اسنشیال شوید ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال کلپورهتماس بگیرید
اسنشیال گشنیز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال گلپرتماس بگیرید
اسنشیال گل محمدیتماس بگیرید
اسنشیال گل محمدی تام (دو تقطیره)تماس بگیرید
اسنشیال مرزنجوشتماس بگیرید
اسنشیال مرزهتماس بگیرید
اسنشیال مورد ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال میخک ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال لیموتماس بگیرید
اسنشیال لیمون گراستماس بگیرید
اسنشیال نعناء ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال نعنا فلفلی ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اسنشیال هلتماس بگیرید

اسانس های گیاهی و ارگانیک

قیمت اسانس‌های سنتتیک و خوراکی

نام اسانسقیمت (لیتر)
اسانس آناناس ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس ارکیده ۷۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس اسطخدوس ۷۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس انار ۳۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس انبه ۴۷۰,۰۰۰ تومان
اسانس بابونه ۸۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس بهار نارنج ۵۷۰,۰۰۰ تومان
اسانس برگاموت ۶۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس پرتقال ۵۲۰,۰۰۰ تومان
اسانس تمشک ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس توت فرنگی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس جاسمین ۵۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس دارچین ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس زرشک ۳۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس زعفران ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس زیتون ۸۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس زنجبیل ۱٫۴۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس زنیانتماس بگیرید
اسانس زیره سبزتماس بگیرید
اسانس سیب ۴۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس شویدتماس بگیرید
اسانس شمعدانی ۸۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس طالبی ۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس عسل ۴۲۰,۰۰۰ تومان
اسانس قطاب ۶۶۰,۰۰۰ تومان
اسانس گریپ فروت ۷۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس گل محمدی ۴۳۰,۰۰۰ تومان
اسانس کلپورهتماس بگیرید
اسانس گلپرتماس بگیرید
اسانس لیمو ۷۳۰,۰۰۰ تومان
اسانس موز ۴۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس نارگیل ۵۵۰,۰۰۰ تومان
اسانس وانیل ۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس هل ۹۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس هلو ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

لیست ویتامین‌ها

قیمت ویتامین‌ها

نام ویتامینقیمت (کیلو)
ویتامین E۷۸۰,۰۰۰ تومان
ویتامین A۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین C۳۹۰,۰۰۰ تومان

لیست اسانس‌های صنعتی

قیمت مواد اولیه آرایشی و بهداشتی

نام محصولقیمت (کیلو)
ا د ت آ۱۸۰,۰۰۰ تومان
اتانلتماس بگیرید
اسید سیتریک (جوهر لیمو)۱۸۰,۰۰۰ تومان
اسید کوجیکتماس بگیرید
اکسید روی (زینک اکساید)۳۰۰,۰۰۰ تومان
آربوتین (۱۰۰ گرم)۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
استادیل الکل۱۶۰,۰۰۰ تومان
اسید استئاریک۱۴۰,۰۰۰ تومان
اوسرین۱۳۰,۰۰۰ تومان
آگار آگار۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آلانتویین۹۰۰,۰۰۰ تومان
بتائین۸۵,۰۰۰ تومان
بوراکس۸۵,۰۰۰ تومان
پارابن P۴۲۰,۰۰۰ تومان
پارابن M۴۲۰,۰۰۰ تومان
بی اچ تیتماس بگیرید
پارافین خوراکی۶۰,۰۰۰ تومان
پایه صابون فوق شفاف۱۶۵,۰۰۰ تومان
پایه صابون شفاف۱۴۰,۰۰۰ تومان
پایه صابون سفید۱۰۵,۰۰۰ تومان
پایه صابون عسلی۱۰۰,۰۰۰ تومان
پروپیلن گلیکول۱۷۰,۰۰۰ تومان
پلی وینیل الکل۲۲۸,۰۰۰ تومان
پایه کرم سازیتماس بگیرید
پرمنگنات پتاسیمتماس بگیرید
پودر تالک۶۶,۰۰۰ تومان
پودر زغال فعال۲۰۵,۰۰۰ تومان
پی ای جی ۴۰ (روغن کرچک هیدروژنه)۹۶,۰۰۰ تومان
پی وی آ۲۳۰,۰۰۰ تومان
تیتانیوم دی اکساید۲۰۵,۰۰۰ تومان
جوش شیرین۶۰,۰۰۰ تومان
جی ام اس (کلیسرین مونو استئارات)۱۴۵,۰۰۰ تومان
دایمتیکون۳۶۰,۰۰۰ تومان
ژل حلزون۴۰۰,۰۰۰ تومان
ستیل الکل۱۴۵,۰۰۰ تومان
ستو استئاریل ۳۰۷۰۲۲۵,۰۰۰ تومان
سوربات پتاسیم۲۱۵,۰۰۰ تومان
سیتریمونیوم کلراید۲۴۰,۰۰۰ تومان
سیکلوپنتا سیکلوکسان۷۹۰,۰۰۰ تومان
سیلیکون ۳۵۰۵۶۰,۰۰۰ تومان
صمغ زانتانتماس بگیرید
فنوکسی اتانول۴۵۰,۰۰۰ تومان
کراتین هیدرولیز شده۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کربنات سدیم۶۰,۰۰۰ تومان
لانولین زرد۳۶۵,۰۰۰ تومان
موم زنبور عسل سفید۲۳۰,۰۰۰ تومان
موم زنبور عسل پرک آلمانی۴۵۵,۰۰۰ تومان
موم زنبور عسل چینی۳۸۵,۰۰۰ تومان
نشاسته ذرت۴۸,۰۰۰ تومان
نمک اپسوم۵۴,۰۰۰ تومان
وازلین۶۰,۰۰۰ تومان
هیدروکسید پتاسیم۹۰,۰۰۰ تومان
هیدروکسید سدیم۴۰,۰۰۰ تومان
هیدروکینون ژاپنی۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

لیست مواد اولیه آرایشی و بهداشتی

به دلیل تغییرات قیمت غیر قابل پیش بینی در برخی اقلام، امکان تغییر مبالغ پیش فاکتور با این لیست اجتناب ناپذیر است.

راه های ارتباطی

  جهت خريد این محصولات با ما در ارتباط باشید:

  Oil20
  راه های ارتباطی :

  دفتر مرکزی : 22475793-021

  آقای اسلامی : 09125203881

  خرده فروشی : 09396233197

  پيج اينستاگرام : roghanessans@

  كانال تلگرام : iroil20@

  پست الکترونیکی : oil20@info.ir


  جهت تسریع در دریافت استعلام قیمت و یا ثبت پیش فاکتور، سفارش خود را به صورت پیامک، واتساپ و یا تلگرام به شماره 09125203881 ارسال بفرمایید

  دکمه بازگشت به بالا