پنج شنبه , ۱ مهر ۱۴۰۰

لیست قیمت انواع روغن گیاهی و حیوانی تیر ۱۴۰۰

تیر ماه ۱۴۰۰

قیمت روغن های گیاهی و حیوانی

قیمت های زیر برای یک لیتر می باشد.

نوع روغن قیمت
روغن اوکالیپتوس ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن آرگان معطر  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان مراکش  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
روغن آرگان انگلیسی (گالن ۱۰ لیتری) تماس بگیرید
روغن آرگان آرامل (گالن ۱۰ لیتری) تماس بگیرید
روغن آرگان مراکش (گالن ۱۰ لیتری) تماس بگیرید
روغن آفتابگردان تصفیه ۳۱,۰۰۰ تومان
روغن آفتابگردان تصفیه گالنی تماس بگیرید
روغن آلاله  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن آلوئه ورا  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
روغن آمله  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
روغن آنقوزه ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن آووکادو ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن آویشن ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن ارزن ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن اسپند ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن اسطوخودوس ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن افسنتین ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن اقاقیا ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن الاغ ۶۲۰,۰۰۰ تومان
روغن انیسون ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن ایرسا ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن بابا آدم  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن بابونه  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام تلخ (ایرانی)  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
روغن بادام تلخ (وارداتی)  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام زمینی (ایرانی)  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام شیرین (ایرانی)  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
روغن بادام شیرین (وارداتی)  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
روغن بادرنجویه ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن بالنگ  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن بذر تربچه ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بذر خربزه ۲۸۰,۰۰۰ تومان
روغن بذر هویج  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
روغن براهمی  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
روغن برگ بو  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن برگ گل قاصدک  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن بلوط  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن بنفشه (پایه زیتون)  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بنفشه (پایه کنجد)  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن بنه (پرس سرد)  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
روغن بومادران  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن به لیمو  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن بهار نارنج  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن پارافین  ۵۰,۰۰۰ تومان
روغن پالم ارگانیک  ۷۵,۰۰۰ تومان
روغن پرتقال  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن پرسیاوش ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن پسته  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
روغن پوست انار ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن پوست گردو ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن پونه ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن پیاز عنصل  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم خربزه  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم خرفه  ۵۰۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم شلغم  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم کاهو  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم کدو  ۱۷۵,۰۰۰ تومان
روغن تخم گشنیز  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم گوجه فرنگی ۴۲۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم مرزه  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
روغن ترخون  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن توت فرنگی ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن حیوانی گاوی ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن حلزون ۵۵۰,۰۰۰ تومان
روغن جعفری ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن جفت ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن جوانه جو  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن جوانه گندم (بنماری) ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن جوانه گندم (وارداتی)  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن جوانه نخود  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن جوجوبا اسپانیا  ۲۶۰,۰۰۰ تومان
روغن جوجوبا (گالن ۱۰ لیتری) تماس بگیرید
روغن جوزهندی  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
روغن جیسینگ  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن چای کوهی  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن چریش NEEM ۲۷۰,۰۰۰ تومان
روغن چهل گیاه ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن حنا ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن حنظل ۱۴۸,۰۰۰ تومان
روغن خارخسک  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن خارمریم  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روغن خاکشیر  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن خراطین  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن خراطین-زالو  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
روغن خردل  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن خرگوشک  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن خشخاش  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
روغن خولنجان  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن خیار  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن دارچین  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن دانه چیا ۳۸۰,۰۰۰ تومان
روغن ذرت  ۶۵,۰۰۰ تومان
روغن درخت چای  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
روغن دم اسب  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن رازیانه  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن رزماری  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن رزهیپ ۲۸۰,۰۰۰ تومان
روغن زاج ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن زالو ۶۵۰,۰۰۰ تومان
روغن زردچوبه ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن زعفران ۲۸۰,۰۰۰ تومان
روغن زنبق ۲۰۰,۰۰۰ تومان
روغن زنجبیل ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن زنیان ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن زوفا ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن زیتون فرابکر ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن زیتون بکر ۵۲,۰۰۰ تومان
روغن زیتون بکر – درجه دو ۴۰,۰۰۰ تومان
روغن زیتون بی بو ۵۲,۰۰۰ تومان
روغن زیتون مالشی ۳۸,۰۰۰ تومان
روغن زیره (پایه کنجد) ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن زیره (پرس سرد) ۵۸۰,۰۰۰ تومان
روغن سبوس برنج ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن سداب ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن سدر ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن سرو کوهی ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن سعد کوفی ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن سقز ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن سنا ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن سنجد ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن سندروس ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن سورنجان ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن سویا تصفیه یک لیتری ۲۹,۰۰۰ تومان
روغن سویا فله تماس بگیرید
روغن سیاهدانه هندی ۴۲۰,۰۰۰ تومان
روغن سیاهدانه سوری ۲۹۵,۰۰۰ تومان
روغن سیر ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن شاهتره ۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن شاهدانه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
روغن شترمرغ ۶۵,۰۰۰ تومان
روغن شنبلیله ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن شوید ۱۱۰,۰۰۰ تومان
کره شی باتر ۳۲۰,۰۰۰ تومان
کره شی‌باتر (۲۰کیلویی) تماس بگیرید
روغن شیرین بیان ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن صندل قرمز ۱۹۵,۰۰۰ تومان
روغن عاقرقرحا ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن عناب ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن فرفیون ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن فلفل سیاه ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن فلفل قرمز  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن فلوس ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن فندق (پرس سرد)  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن قسط  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن قهوه  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن کاج ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن کافور  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
روغن کاکائو  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
کره کاکائو cbs  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
کره کاکائو ۴۲۰,۰۰۰ تومان
روغن کتان سرخ(پرس سرد)  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن کرچک غلیظ  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
روغن کلزا تصفیه یک لیتری ۳۲,۰۰۰ تومان
روغن کلزا فله تماس بگیرید
روغن کنجد  ۷۰,۰۰۰ تومان
روغن کندر  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن کندش  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
روغن کوسه ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن کوهان شتر  ۶۵,۰۰۰ تومان
روغن گانودرما  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
روغن گردو  ۲۷۰,۰۰۰ تومان
روغن گریپ فروت  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن گزنه  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گشنیز  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گلپر ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن گلرنگ (پرس سرد) ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گل پنیرک  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گل ختمی  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن گل سرخ  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن گل شمعدانی  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
روغن گل گاوزبان  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
روغن گل مغربی ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن گل نسترن  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گل هزار چشم  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن گل همیشه بهار  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن گلیسیرین بهداشتی ایرانی  ۷۵,۰۰۰ تومان
روغن لیمو  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن مار  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کره گیاهی مارگارین (۱۰ کیلویی) تماس بگیرید
روغن ماریانا  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
روغن مازو  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن مازوج ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن ماکادمیا  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
روغن مرزنجوش  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
روغن مرکب  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن مریم گلی  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن مصطکی  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن منداب  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
روغن تخم مورچه  ۷۰۰,۰۰۰ تومان
روغن مورد  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن مورینگا  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
روغن موز ۱۲۵,۰۰۰ تومان
روغن مومیایی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
روغن میخک  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل خوراکی (بدون لرد)  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل تصفیه  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
روغن نارگیل تصفیه (گالنی) زیر قیمت بازار
روغن نارون کوهی  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن نخود  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن نعنا  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن نمک ۱۳۵,۰۰۰ تومان
روغن وانیل ۱۸۰,۰۰۰ تومان
روغن وسمه ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن هسته انار  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته انگور  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن هسته آلبالو  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
روغن هسته زرد آلو  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته لیمو  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
روغن هسته هلو  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن هل ۲۲۰,۰۰۰ تومان
روغن هلیله سیاه  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
روغن هویج  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
روغن یاس ۲۲۰,۰۰۰ تومان

قیمت عصاره گیاهی (Essential oil)

نوع روغن اسانس قیمت
روغن اسانس آویشن تماس بگیرید
روغن اسانس اسطخدوس ایرانی تماس بگیرید
روغن اسانس اوکالیپتوس تماس بگیرید
روغن اسانس بادرنجبویه تماس بگیرید
روغن اسانس باریجه تماس بگیرید
روغن اسانس بومادران تماس بگیرید
روغن اسانس بهارنارنج تماس بگیرید
روغن اسانس پرتقال تماس بگیرید
روغن اسانس پونه تماس بگیرید
روغن اسانس ترخون تماس بگیرید
روغن اسانس چهل گیاه تماس بگیرید
روغن اسانس درمنه تماس بگیرید
روغن اسانس رازیانه تماس بگیرید
روغن اسانس رزماری تماس بگیرید
روغن اسانس زعفران تماس بگیرید
روغن اسانس زنجبیل تماس بگیرید
روغن اسانس زنیان تماس بگیرید
روغن اسانس زیره سبز تماس بگیرید
روغن اسانس ژرانیوم تماس بگیرید
روغن اسانس شوید تماس بگیرید
روغن اسانس کلپوره تماس بگیرید
روغن اسانس گلپر تماس بگیرید
روغن اسانس گل محمدی تماس بگیرید
روغن اسانس گل محمدی تام (دو تقطیره) تماس بگیرید
روغن اسانس مرزنجوش تماس بگیرید
روغن اسانس مرزه تماس بگیرید
روغن اسانس مورد ایرانی تماس بگیرید
روغن اسانس لیمو تماس بگیرید
روغن اسانس لیمون گراس تماس بگیرید
روغن اسانس نعناء تماس بگیرید
روغن اسانس نعنا فلفلی تماس بگیرید
روغن اسانس هل تماس بگیرید

  جهت خريد و فروش انواع روغن و اسانس گياهی اصل و ارگانيك با ما در ارتباط باشید:

  روغن كده
  راه های ارتباطی :
  شماره تلفن : 22475793-021
  فروش عمده : 09125203881
  خرده فروشی : 09396233197
  پيج اينستاگرام : roghanessans@
  كانال تلگرام : iroil20@
  پست الکترونیکی : oil20@info.ir

  جهت اطلاع از تخفیفات اينستاگرام ما را دنبال کنید

  آموزش ساخت انواع روغن بهمراه توضیح خواص آنها
  close-link
  ورود به واتساپ
  1
  www.Oil20.ir
  سلام.
  چطور می تونم كمكتون كنم؟